เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]189
2 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่าย-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]108
3 เทศบัญญัติ ประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]99
4 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]101
5 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานธนานุบาล ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]97
6 เทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ-สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]105
7 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]251
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]262
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]372
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]293
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]235
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 2 ธ.ค. 2556 ]333
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2556 [ 9 พ.ย. 2555 ]371
14 ข้อบัญญัติงบประมาณ2555 [ 10 มิ.ย. 2555 ]332
15 ข้อบัญญัติงบประมาณ2554 [ 10 พ.ย. 2553 ]372
16 ข้อบัญญัติงบประมาณ2553 [ 20 ต.ค. 2552 ]353
17 ข้อบัญญัติงบประมาณ2551 [ 27 พ.ค. 2552 ]371
18 ข้อบัญญัติงบประมาณ2552 [ 27 พ.ค. 2552 ]325