เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 631 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 [ 24 มี.ค. 2563 ]8
2 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ 5 [ 23 มี.ค. 2563 ]11
3 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2563 ]7
4 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.โรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ 5 [ 23 มี.ค. 2563 ]8
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประตู ทางเท้า บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 11 มี.ค. 2563 ]8
6 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 [ 4 มี.ค. 2563 ]13
7 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 [ 4 มี.ค. 2563 ]14
8 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2 [ 4 มี.ค. 2563 ]13
9 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]11
10 ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]15
11 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2563 ]17
12 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2563 ]16
13 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 [ 20 ก.พ. 2563 ]16
14 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายนิคม ทองขำ หมู่ที่ 7 [ 20 ก.พ. 2563 ]17
15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 [ 19 ก.พ. 2563 ]15
16 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 [ 24 ม.ค. 2563 ]24
17 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ [ 23 ม.ค. 2563 ]18
18 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบใต้ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ [ 23 ม.ค. 2563 ]19
19 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 [ 23 ม.ค. 2563 ]19
20 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2563 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32