เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 611 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2563 ]1
2 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2563 ]1
3 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายหนองเหรียง - คลองจัง หมู่ที่ 6 [ 21 ม.ค. 2563 ]1
4 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 [ 15 ม.ค. 2563 ]5
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 10 ม.ค. 2563 ]7
6 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2563 ]7
7 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3 [ 2 ม.ค. 2563 ]7
8 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหรียง - วัดจอด หมู่ที่ 6 [ 25 ธ.ค. 2562 ]9
9 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 [ 23 ธ.ค. 2562 ]17
10 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 [ 23 ธ.ค. 2562 ]10
11 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2562 ]10
12 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ 5 [ 20 ธ.ค. 2562 ]7
13 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 [ 17 ธ.ค. 2562 ]13
14 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายนิคม ทองขำ หมู่ที่ 7 [ 17 ธ.ค. 2562 ]11
15 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8 [ 12 ธ.ค. 2562 ]14
16 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำสายโรงแรมเจเอส หมู่ที่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]13
17 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2562 ]17
18 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2562 ]16
19 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย 3 หมู่ที่ 1 [ 20 พ.ย. 2562 ]28
20 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตาเล่งและซอยหมอเนียน หมู่ที่ 8 [ 20 พ.ย. 2562 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31