เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 721 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายห้วยขัน - หัวทาง(ม.๔ ต.ชะมาย - ม.๓ ต.ควนกรด) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2564 ]2
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ 1,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2564 ]2
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4 [ 4 ก.พ. 2564 ]13
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 [ 19 ม.ค. 2564 ]22
5 ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2564 ]35
6 ประกาศผู้ชนะโครงการซิ้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]35
7 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2563 ]35
8 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2563 ]38
9 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด [ 21 ธ.ค. 2563 ]33
10 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด [ 21 ธ.ค. 2563 ]30
11 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการจัดซื้อถังขยะจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]27
12 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด [ 4 ธ.ค. 2563 ]31
13 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete (Overlay) ถนนรวมมิตร หมู่ที่ 2 [ 1 ธ.ค. 2563 ]40
14 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 2 หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2563 ]43
15 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 [ 30 พ.ย. 2563 ]38
16 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนานอก หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2563 ]39
17 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 8 [ 23 พ.ย. 2563 ]45
18 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8 [ 23 พ.ย. 2563 ]42
19 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 2 หมู่ที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]45
20 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมู่ที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37