เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รีสอร์ทผู้สูงอายุ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประวัติโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุ [ 9 ม.ค. 2563 ]17
2 โครงการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ม.ค. 2563 ]25
3 โครงการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ม.ค. 2563 ]14
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2561 [ 9 ม.ค. 2563 ]16
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]18
6 กิจกรรมรีสอร์ทผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานต่างๆ [ 8 ม.ค. 2563 ]28
7 โครงการสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อ [ 8 ม.ค. 2563 ]14
8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย [ 7 ม.ค. 2563 ]22
9 งานนำเสนอผู้สูงอายุคัดเลือกอปท.ดีเด่น [ 3 ม.ค. 2563 ]13
10 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2563 ]17