เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ. สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่. 15. สิงหาคม. 2559


ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ. สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่. 15. สิงหาคม. 2559 เวลา 09.30 น. เรื่องญัตติ "ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560". (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)