เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป" ประจำปี 2559


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2559 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป" ประจำปี 2559 เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสำนักงานเทศบาลตำบลชะมายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย และตัวแทนชุมชน ให้นำหลักธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้