เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายได้รับรางวัลธรรมาภิบาล


ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับเทศบาลตำบลชะมาย และพี่น้องประชาชนที่ได้รับรางวัลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ซึ่งเทศบาลตำบลชะมายได้รับรางวัลชมเชยประเภททั่วไป เงินรางวัลในการพัฒนา 2,000,000 บาท เทศบาลตำบลชะมายขอขอบคุณเครือข่ายจากพี่น้องประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องพนักงานเทศบาลทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการฯ ในวันประเมินค่ะ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเทศบาลตำบลชะมายและจะมีครั้งต่อๆไป หากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เงินรางวัลที่ได้ ทางคณะผู้บริหารจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้โครงการที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ