เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการวิจัย เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในวันนี้มีการประชุมสรุปข้อมูลผลการดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการดังกล่าวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลชะมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30