เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


                    ด้วยปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่โรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย เนื่องจากพบสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดพิษสุนัขบ้าในสุนัขมีเจ้าของ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงและเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งสามารถติดต่อไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
                   ในการนี้เทศบาลตำบลชะมายร่วมปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง ได้กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตโรคระบาดชั่วคราว โดยมีรัศมีการควบคุมเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร จากแหล่งเกิดโรค
                    ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข และแมว หรือที่ดูแลสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ นำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ตามแผนกำหนดออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลชะมาย สำหรับสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ให้นำมารับวัคซีนซ้ำเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันอีกครั้งหนึ่ง

2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30