เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง


นายประพัฒน์ รักศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง ในวันที่ 25 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30