เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


...ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 2 จอ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

...โอกาสนี้เทศบาลตำบลชะมายร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

...สำหรับการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้(4 พ.ค.62) ประกอบด้วย พิธีสรงพระมุรธาภิเษก / ทรงรับน้ำอภิเษก/ เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล/ ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปกรณ์