เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปฐมนิเทศมอบตัวเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562


   นายประพัฒน์ รักศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศมอบตัวเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยมี นางโชติกา ทิพย์สุขุมเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช