เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ถนนสายหลัก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานในโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ถนนสายหลัก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองปลัดเทศบาลตำบลชะมายกล่าวรายงานและจุดประสงค์ของโครงการ
 
โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ถนนสายหลัก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ถนนสายหลักในเขตเทศบาลให้สวยงาม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเสริมสร้างพลังสามัคคีของประชาชนให้มีจิตสำนึกสาธารณะในการเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม