เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรม ปล่อยพันธ์ปลาสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธ


   กิจกรรม ปล่อยพันธ์ปลาสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพันธ์ปลานิล และ ปลาตะเพียน จำนวน 190,000 ตัว

   โดยพันเอกวิวัฒน์ บัวบาน รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธาน และ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมายเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ในศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ สระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลชะมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม. และประชาชนตำบลชะมายทุกหมู่เหล่า