เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมผู้สูงอายุกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน เยาวชนและกลุ่มเปราะบาง ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยใช้ข้อมูลจากสารสนเทศชุมชน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดวังหีบ,โรงเรียนบ้านหนองหว้า,โรงเรียนวัดเขากลาย,โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย