เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการเด็กนักเรียนสุขภาพดี 5-6 กรกฎาคม 2562


5 กรกฎาคม 2562 ...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการเด็กนักเรียนสุขภาพดี ที่เขากลาย โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างสุขอนามัย สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-14
2019-11-12
2019-11-08
2019-11-05
2019-11-05