เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีเปิดโครงการเด็กนักเรียนสุขภาพดี 5-6 กรกฎาคม 2562


5 กรกฎาคม 2562
...นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการเด็กนักเรียนสุขภาพดี ที่เขากลาย โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างสุขอนามัย

สนับสนุนงบประมาณ 
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย

ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงเรียนวัดเขากลาย