เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 6


โรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 6
 
ฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ
 
ฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน
 
ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย