เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562


...เทศบาลตำบลชะมาย รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2562
 
โดยมีทีมผู้ประเมินมาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช
 
ซึ่งการประเมิน 4 หมวด 6 กิจกรรม ประกอบด้วย
- ด้านการจัดการการสุขาภิบาลอาหาร
- ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
- ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
- ด้านการจัดการมูลฝอย