เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย ประดับธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ตราพระนามย่อ พ.ภ.


เทศบาลตำบลชะมาย ประดับธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ตราพระนามย่อ พ.ภ. เพื่อรับเสร็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562
2019-11-22
2019-11-21
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-14
2019-11-12
2019-11-08