เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชะมายได้ลงพื้นที่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562


   เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชะมายได้ลงพื้นที่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562