เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โรงเรียนรีสอร์ตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 11


โรงเรียนรีสอร์ตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 11

ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
ฝึกปฏิบัติ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกับผู้สูงอายุ

ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย