เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โรงเรียนรีสอร์ตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 11


รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 11 ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกับผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
2019-11-22
2019-11-21
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-14
2019-11-12
2019-11-08