เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลชะมายเพื่อความเห็นชอบ การยื่นคำขอใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการทำเหมืองแร่ ในพื้นที่ ตำบลชะมาย


   การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลชะมายเพื่อความเห็นชอบ การยื่นคำขอใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการทำเหมืองแร่ ในพื้นที่ ตำบลชะมาย
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดเขากลาย