เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลชะมาย


...เทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้างเทศบาลเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย