เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


...โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ 7 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบสารสนเทศชุมชน และร่วมประเมินประเมินโครงการฯ โดยชุมชนและคณะทำงาน ภายใต้ตัวชี้วัดที่ได้ร่วมประชุมกำหนดขึ้น วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช