เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


...โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ 7 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบสารสนเทศชุมชน และร่วมประเมินประเมินโครงการฯ โดยชุมชนและคณะทำงาน ภายใต้ตัวชี้วัดที่ได้ร่วมประชุมกำหนดขึ้น วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2020-02-23
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-04
2020-02-04
2020-02-02
2020-01-31