เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562


คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย เขาตาเล่ง โรงเรียนวัดวังหีบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า