เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562


คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย เขาตาเล่ง โรงเรียนวัดวังหีบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า
2020-02-23
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-04
2020-02-04
2020-02-02
2020-01-31