เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน์โรงเรียนวัดเขากลาย ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย


เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน์โรงเรียนวัดเขากลาย ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขากลาย ยอดผ้าป่าทะลุเป้า กว่า 430,000 บาท ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ขอขอบคุณ -คุณพรัญชัย(โกเด๊ะ) อดิเทพวรพันธ์ ประธานกรรมการอุปถัมภ์ -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย/ศิษย์เก่า ตลอดถึงทีมงานในชุมชนตำบลชะมายทุกหมู่บ้าน/สมาชิกตารางเก้าช่องทั้ง8หมู่บ้าน/เพื่อนครู เพื่อนผู้บริหาร เพื่อนๆทุกคน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ขออนิสงฆ์ที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้ ส่งผลต่อท่านและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป
2020-02-23
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-04
2020-02-04
2020-02-02
2020-01-31