เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยขัน หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง услуги seo продвижение จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยขัน หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1 กันยายน 2562