เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช https://kolgot.net/shop/noski-golfy/