เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการนอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา 2562


...เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการนอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่