เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะทำงานเพื่อพิจารณายกร่าง และตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 3/2562


..คณะทำงานเพื่อพิจารณายกร่าง และตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28