เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโครงการเด็กแรกเกิด


...งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่ตำบลชะมาย
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28