เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโครงการเด็กแรกเกิด


...งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่ตำบลชะมาย