เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


...ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของคนงาน พร้อมทั้งรับมอบชุดปฏิบัติงานสำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย
ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลชะมาย