เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


...ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของคนงาน พร้อมทั้งรับมอบชุดปฏิบัติงานสำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย
ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลชะมาย

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28