เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมรื้อถอนกอไผ่ กิ่งไม้เหนือคอสะพานวังหีบก่อนน้ำหลาก


   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมรื้อถอนกอไผ่ กิ่งไม้เหนือคอสะพานวังหีบก่อนน้ำหลาก

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562

ณ คลองวังหีบ หมู่ที่ 5

 

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28