เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรื้อถอนกอไผ่ กิ่งไม้เหนือคอสะพานวังหีบก่อนน้ำหลาก


   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมรื้อถอนกอไผ่ กิ่งไม้เหนือคอสะพานวังหีบก่อนน้ำหลาก

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562

ณ คลองวังหีบ หมู่ที่ 5