เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กศน.อำเภอทุ่งสง มาศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.4


...กศน.อำเภอทุ่งสง จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลชะมาย โดยมาศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลชะมาย
 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562
ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลชะมาย
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28