เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา เข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี


   ลูกเลือ เนตรนารี โรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา เข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลชะมาย โดยการเดินทางไกลไป-กลับ ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีคณะครู และลูกเสือ เนตรนารี ประมาณ 700 คน โดยเทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน คือ
1. ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ฐานเรียนรูด้านสาธารณภัย
3. ฐานขยะคือทองคำ
4. ฐานหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง
5. ฐานสัตว์เลี้ยงแสนซน
6. ฐานปุ๋ยหมักแสนวิเศษ
 
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชาย




2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28