เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เรื่อง พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เรื่อง พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28