เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562


   เทศบาลตำบลชะมาย โดยท่านนายกประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ของเทศบาลตำบลชะมายต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28