เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562


   เทศบาลตำบลชะมาย โดยท่านนายกประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ของเทศบาลตำบลชะมายต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-14
2019-11-12
2019-11-08
2019-11-05
2019-11-05