เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายประจำปี 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ซึ่งมีเด็ก ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเขากลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังบ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เข้าร่วมกิจกรรม