เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พิธีมอบป้าย บ้านต้นแบบ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลชะมาย ประจำปี 2562


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกในชุมชน ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย

จึงได้มีการแจกป้าย บ้านต้นแบบ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลชะมาย ให้กับบ้านต้นแบบทั้ง 8 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพรรณ ตุรงคติณชาติ สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง มามอบป้ายให้กับบ้านต้นแบบ และนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับทั้ง 8 หมู่บ้าน

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ณ เทศบาลตำบลชะมาย

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28