เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดเขากลาย


วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการมอบทุนการศึกษา โดยได้รับทุนจาก คุณวิโรจน์ ชอบทำกิจ โดยมี คุณจเร พุ่มพวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เป็นผู้ประสานงานการมอบทุนให้นักเรียน ทุนละ 500 บาท

   โดยนางรัตนา  ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงรายละเอียดของทุนในครั้งนี้

  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย นายศักดา  อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง และ นายฉัตรชัย  เปลี่ยนวงศ์ กำนันตำบลชะมาย เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว

ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนวัดเขากลาย

2019-11-22
2019-11-21
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-14
2019-11-12
2019-11-08