เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตา และความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 .2


โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตา และความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานเปิดโครงการ

หลังจากนั้นได้การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคตา และการดูแลสุขภาพตาของผู้สูงอายุ จาก คุณจิตติมา ตันติพุฒิกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง

ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
(ในพื้นที่ หมู่ที่ 5-8)

2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-20
2020-05-14
2020-04-30
2020-04-29
2020-04-28