เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


เมื่อวัน 21 ธันวาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายจัดโครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(โรงงานทุ่งสง) จำกัด มีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายร่วมด้วยนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกฯ นายปรีชา บุญรักษา รองปลัดฯ และนายสุนทร เกื้อวงษ์ หัวหน้าส่วนโยธา เข้าร่วม