เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง ประจำปี 2562


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมายร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง ประจำปี 2562ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง

2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04