เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง ประจำปี 2562


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมายร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง ประจำปี 2562ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ บริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด สาขาทุ่งสง

2020-01-22
2020-01-21
2020-01-17
2020-01-16
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-10
2019-12-30
2019-12-27
2019-12-27