เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563


กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

ในวันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2562
ณ วัดเขากลาย

2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22