เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ

ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-22