เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ

ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2020-01-22
2020-01-21
2020-01-17
2020-01-16
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-10
2019-12-30
2019-12-27
2019-12-27