เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เยี่ยมชมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้


...นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง และ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ลงพื้นที่ เยี่ยมชม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลชะมาย โดย กศน.ตำบลชะมาย สังกัด กศน.อำเภอทุ่งสง

ณ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยขัน หมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยโครงการจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. เป็นจำนวน 40 ชั่วโมง โดยมีนายศักดิ์ชัย ทองเนื้ออ่อน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

สอบถามรายละเอียด

โทร. 089-2928842

2020-02-23
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-04
2020-02-04
2020-02-02
2020-01-31