เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายลงพื้นที่ ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับเรือนจำทุ่งสง ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ เนื่องจากส่งกลิ่นเน่าเหม็น บริเวณข้างธนาคาร SME ตรงข้ามห้างสหไทยทุ่งสง ณ ร้านติ่มซำ ถ.ทุ่งสง-ตรัง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอขอบพระคุณ เรือนจำสีขาว อำเภอทุ่งสง เป็นอย่างยิ่ง

2020-02-23
2020-02-21
2020-02-21
2020-02-11
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-04
2020-02-04
2020-02-02
2020-01-31