เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


...นายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ให้เข้าร่วม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020-08-04
2020-07-31
2020-07-29
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-16
2020-06-08
2020-06-04