เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมของประธานสภาฯ


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 นายวันชัย รัตนบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายในฐานะคณะอนุกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการไปตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัยลและพิษณุโลก