เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชน


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย จัดทำ และเย็บหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#ต้องการคนอาสาช่วยผลิตหน้ากากผ้าสู่ชุมชนจำนวนมากคะ

2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-25
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-23