เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันระดับตำบล และหมู่บ้าน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะมาย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันระดับตำบล และหมู่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสมาชิกจิตอาสาโควิด-19 ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในวันที่ 24 มีนาคม 2563

ณ ศาลาอเนกประสงค์เขาตาเล่ง

2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-25
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-23